Produkter

HVA TILBYR VI?

Våre produkter

Naturstein er steiner harpet ut av morene, som passer til både innvendig og utvendig bruk

Brukes bla. til oppfylling, terrengforming, drenering og til asfalt og betong.

Masinkult er knust sprengt fjell som bare har gått gjennom ett-trinns knusing og er grovere.

Vi har ulike type grus, naturgrus og subbus i ulike fraksjoner, samt sprengstein.