Hva er subbus?

Gravel country roads in summer

Subbus kan brukes til mye og blir ofte omtalt som den kjente veigrusen. Det kan både benyttes som et avrettingslag for videre arbeid, dekning av skogsveier, grusing av vanlige veier, topplag, underlag for steinarbeid samt legging av masser for heller. På grunn av subbus sine mange bruksområder vil du kunne se subbus bli tatt i bruk på mange steder. Strøkasser, gårdsplasser, sykkelveier for å nevne noen. 

Subbus pakker seg godt 

Subbus er en blanding av både fint og grovt materiale og vil derfor pakke seg godt. De fine kornene binder seg lett. I likhet med andre former for pukk, produseres subbus ved knusing av stein/ fjell og vil derfor ha skarpe kanter som gjør at massen pakker seg.

Subbus er ofte brukt for vedlikehold 

Subbus blir ofte brukt i vedlikehold av grusveier, skogsbilveier og gårdsveier. Den fester seg godt og gir en hard og jevn overflate.

Lett å jobbe med 

Subbus er relativt lett å jobbe med og kan spres både manuelt og ved bruk av maskin. 

Her hos Lauritz Fladby AS produserer  vi subbus i mange fraksjoner og vi kjører den dit du trenger den!