Hold veiene trygge med strøsand eller strøpukk

Sidewalk covered with sand and salt mixtures. Prevent slips on ice in city. Salt and sand melt ice on roads and walkways. Deicing chemicals on pavement. Prevent slipping on road with deicing reagents

På vinterstid blir gatene raskt forvandlet til et isdekke som kan være både farlig og vanskelig å bevege seg på.. For å gjøre det tryggere å ferdes på isen kan det da benyttes strøgrus. 

Strøgrus er både sklisikkert og skånsomt mot underlaget. Sanden bidrar til at underlaget blir grovere, og derav får du et bedre veigrep. Strøsand vil heller ikke skade underlaget på samme måte som salt kan gjøre. Er du privatperson og har dyr som skal ferdes der du strør, vil det også være bedre å benytte strøsand da salt kan føre til tørre og sprukne poter. 

Står du ansvarlig for strøing av gater, veier og plasser? Her hos oss har vi strøgrus og strøpukk til gunstige priser.