Grus til gårdsplass

Modern front yard with decorative gravel

Trenger gårdsplassen en oppgradering, eller er du i ferd med å bygge ny gårdsplass? Mange ser på mulighetene til å bruke grus, men best egnet er pukk og subbus. Enkelt forklart er grus morenemasse,  som er et naturmateriale som består av løsmasser og steiner i ulike størrelser. Ved å knuse morenesteiner får vi pukk og subbus. Subbus er for mange kjent som “veigrus” og egner seg svært godt til gårdsplasser.

Grus til gårdsplasser 

Veigrus legger seg godt på gårdsplassen med et solid grunnlag som hindrer at underlaget beveger seg i særlig grad.

På gårdsplasser er det ofte vanlig å legge pukk over veigrusen for å gi et finere uttrykk, hvorav andre ønsker å asfaltere eller legge belegningsstein oppå veigrusen

Har du behov for grus til gårdsplassen? 

Ønsker du å få på plass grus ved gårdsplassen eller på vei? Her hos Lauritz Fladby har vi flotte grusmaterieler til bruk for både private og bedrifter. Ta kontakt med oss i dag! Vi kan levere grusen direkte til der du trenger det.